Політика конфіденційності

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

CONNECTING VISIONS ECOSYSTEMS S.L. (далі CONNECTING) повідомляє Вам, що персональні дані, отримані з нашого веб-сайту та надані Вами в майбутньому в рамках будь-яких правовідносин з нашою організацією, будуть включені до бази даних, що належить CONNECTING, інформація про які міститься в Розділі  Дані. 

Ці бази даних створені з метою здійснювати  керування та адміністрування інформацією, надання запитуваних Вами товарів або послуг,  а також для виконання умов укладених  контрактів, кращого зрозуміння ваших вподобань, адаптування послуг до ваших потреб, а також можливості пропонувати Вам нові товари чи послуги, надсилати інформацію, пов’язану з діяльністю CONNECTING будь-якими засобами зв’язку, в тому числі електронними. 

Користувачами зібраної інформації є співробітники CONNECTING, а також Connecting Advisors of CONNECTING, зовнішні консультанти за  договором нерозголошення конфіденційної інформації, укладеним з CONNECTING, метою якого є надання клієнтам послуг.

CONNECTING вжила всіх необхідних технічних та організаційних заходів для гарантування конфіденційності, цілісності, доступності та недоторканності персональних даних, які вона зберігає, дотримуючись чинного законодавства про захист персональних даних, конфіденційність користувачів, таємницю та безпеку такої інформації. 

За винятком полів, де чітко визначається їх обов’язковість за допомогою зірочки (*), відповіді на питання про персональні дані є добровільними. Відсутність відповіді на зазначені питання не вплине на  якість наданих послуг. Відсутність заповнення полів, визначених як обов’язкові, або надсилання неправильних даних унеможливить надання товарів або послуг, які Ви потребуєте. 

Згода, надана на обробку ваших персональних даних, може бути відкликана Вами в будь-який час шляхом повідомлення про це за адресою CONNECTING або електронною поштою info@connectingvisionsgroup.com 
Користувачі гарантують і несуть відповідальність, в будь-якому випадку, за точність, дійсність і достовірність наданих персональних даних і зобов’язуються підтримувати їх належним чином оновленими. 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ: ДОСТУП, ВИПРАВЛЕННЯ, СКАСУВАННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

Ті особи, які надали свої дані CONNECTING, можуть безкоштовно користуватися правами на доступ, виправлення, скасування та заперечення щодо інформації, включеної до бази даних.  

З огляду на її конфіденційний характер, Ви не зможете це зробити по телефону. Щоб скористатися вищенаведеними правами, запит   має бути зробленим будь-якими способами, які залишають запис про його відправку і отримання, та є необхідним надання  копії вашого посвідчення особи або документа, який її замінює.  

Зацікавлена особа може скористатися цими правами шляхом письмового повідомлення компанії CONNECTING за адресою, вказаною на початку, або на адресу електронної пошти info@connectingvisionsgroup.com 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

CONNECTING повідомляє вам, що вона впровадила необхідні технічні та організаційні заходи безпеки, щоб гарантувати безпеку ваших персональних даних та запобігти їх зміні, втраті та обробці та / або несанкціонованому доступу, беручи до уваги стан технологій, характер збережених даних та ризики, яким вони піддаються, незалежно від їх природи, що може бути викликана людським, чи то факторами  природного середовища. 

 Користувач повинен знати, що заходи безпеки в Інтернеті не є винятково безпечними і повністю надійними, і що CONNECTING не може гарантувати відсутність вірусів або інших елементів, які можуть викликати зміни в комп’ютерних системах користувача (програмному та апаратному забезпеченні). 

НЕПОВНОЛІТНІ

У тому випадку, якщо будь-який товар чи послуга призначена для неповнолітніх до 14 років, CONNECTING вимагатиме згоди батьків або опікунів на збір персональних даних такої особи. 
CONNECTING не несе відповідальності за дані неповнолітніх,  які було надано їй без згоди батьків або опікунів та про цей факт їй не було відомо. 

ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

CONNECTING залишає за собою право змінювати свою Політику конфіденційності відповідно до власних критеріїв або мотивованої доктринальної зміни законодавчого або юридичного компетентного органу із захисту даних. Будь-яка зміна Політики конфіденційності буде опублікована до початку її дії. Надання даних засобами електронного зв’язку та на веб-сайті після таких змін означитиме їх прийняття. 

ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Будь-які суперечки, що виникають у зв’язку з використанням цього сайту, будуть регулюватися, тлумачитися і розглядатись відповідно до чинного законодавства Іспанії. 

ДАНІ: 

  • CONNECTING VISIONS ECOSYSTEMS S.L.  
  • Вул. Індустрія 4, корпус 1, поверх 1Б  
  • 28108 Алькобендас, Мадрид